Kurs 16: Hvordan skape elevengasjement i et flerspråklig klasserom?

På dette kurset vil du lære om hvordan du kan møte flerspråklige elever på en best mulig måte, og hvordan du kan skape aktive elever i det flerspråklige klasserommet. Du vil få eksempler på lesetekster, og hvordan vi kan jobbe med disse. Vi skal jobbe med lese- og læringsstrategier, og du vil få konkrete undervisningsmetoder og opplegg du kan ta rett inn i klasserommet. Noen av oppleggene vil vi prøve i praksis. Kursholder vil også gi eksempler på undervisningsopplegg knyttet til de tverrfaglige temaene, hvordan elevene kan være med på å bestemme innholdet i undervisningen, og hvordan vi kan bruke elevenes morsmål i innlæring. Vi skal også diskutere hvordan vi kan møte kontroversielle ytringer i klasserommet og hva vi kan gjøre for å skape et klassemiljø der flest mulig stemmer blir hørt.
Ved skolestart 2024 kom det nye modulbaserte læreplaner for voksne deltakere. Læreplanene er opptatt av ressursperspektivet og legger vekt på deltakernes språklige og erfaringsbaserte ressurser. Kurset passer både for deg som jobber i voksenopplæringen og deg som jobber med flerspråklige elever i ungdomsskole, kombinasjonsklasser eller videregående skole for ungdom og voksne. (Det kan også være relevant for deg som jobber med flerspråklige elever på mellomtrinnet)

ANTALLSBEGRENSNING: Ingen begrensning frem til påmeldingsfrist
Påmeldingsfrist: 4. september

Elin Andreassen Håkegård jobber som lærer på modul 3 og 4 (Grunnskole for voksne) på Kongsgård skolesenter i Kristiansand. Hun har lang erfaring fra både voksenopplæring og videregående skole. Hun har også vært med på å utvikle digitale læremidler for Cappelen Damm (Basar) og Fagbokforlaget (Grip, Norsk). I tillegg står hun bak bloggen Elevaktivt klasserom.