Kurs 15: Hvordan ruste de unge til voksenlivet?

Fra engstelig til mer robuste barn og voksne

Kunsten å utvide perspektivet i klasserommet

Engstelse -ulike typer og grader

Her vil vi både gi eksempler på vanlige typer engstelse og engstels/angst som blir begrensende i barn og unges hverdag.

Tilretteleggingskulturen i skolen: -vi vil gjennomgå hensiktsmessige tilrettelgging samt belyse hvilke tilrettelgging som kan være med å opprettholde engstelse.

Generell holdninger for å handtere engstelse/angst på en god måte: -Hvordan kan laget rundt barnet forholde seg til engstelse på en måte som fremmer mer mestring og ikke mer unngåelse.

Vi vil forsøke å få med en ungdom og en forelder som har deltatt på Risk og kan fortell om erfaringen derfra.
Risk, Mini Risk og E-risk. Beskrivelse av behandlingen Risk i spesialisthelsetjenesten, Mini Risk som er lavterskeltilbud til skoler og E-Risk som er et digitalt mestringskurs som ligger åpent og tilgjengelig for alle. Vi formidler sentrale elementer i disse og teorigrunnlaget for disse.

ANTALLSBEGRENSNING: Ingen begrensning frem til påmeldingsfrist
Påmeldingsfrist: 4. september.

Lene Holmen Berg er klinisk sosionom, videreutdannelse i kongitiv terapi og nettverksterapi. Har jobbet med barn/ungdom hele arbeidskarrieren. Som behandler i ABUP og veileder i Bufetat for fosterhjem med ungdom. Jobber nå som klinisk koordinator i Kristiansand med implementering av Mini Risk i alle kommunens grunnskoler. Har 10 års erfaring med å være gruppeleder for RISK grupper på ABUP. Veileder på videreutdanning UIA «Mestringkurs for engstelige barn og ungdom».

Charlotte Wiese Møll er pedagog med videreutdanning i kognitiv terapi og familieterapi. Har jobbet med barn/ungdommer hele arbeidskarrieren. Som miljøterapeut på barnevernsinstitusjon, i tiltaksteam barneverntjenesten, som lærer og som tilsynsfører i fosterhjem. Har de siste 10 årene vært ansatt på Familisenteret i Lindesnes og jobber der med psykisk helse barn og unge 0-25 år. Har de siste 8 år også jobbet i en delstilling som Risk terapeut på Sørlandet sykehus ABUP. Veileder på etterutdanning UIA «Mestringskurs for engstelige barn og ungdom».