Kurs 14: Hvordan lage en skolehverdag på elevens premisser?

“Elevene skal elske skolen og gråte når det er sommerferie!”

Første del av kurset ved Dag Nome (en times varighet):
«Hva vet vi om lekens betydning for de yngste elevene?»
Hva kjennetegner de yngste skolebarnas lek?
Hva er forskjellen mellom lekbasert læring og barnas egeninitierte lek?
Kan skolen gi rom for begge deler?

Andre del av kurset, der du vil få innblikk i hvordan vi på Mosby oppvekstsenter har lagt tilrette for en skolehverdag på elevenes premisser blant annet gjennom bilder og filmer (tre timer).
Hvordan kan du som lærer lage en skolehverdag som inkluderer alle elever?
Hvordan kan leken bli en naturlig del av skolehverdagen?
Hvordan tilrettelegge for lek og lærende aktiviteter?
Hvordan planlegger vi for læringsglede?

ANTALLSBEGRENSNING: Ingen begrensning frem til påmeldingsfrist
Påmeldingsfrist: 4. september

Karen Stenslund, utdannet førskolelærer med PAPS, og har master i ledelse fra UiA. Har vært lærer på 1.trinn i 10 år og rektor i 12 år.
Har brennende engasjement for å få leken inn i den norske skolen, og er opptatt av skoleutvikling i sin helhet. Har de siste årene tatt i mot mange besøkende til Mosby oppvekstsenter som ønsker å se hvordan vi praktiserer “ALLE MED”. Jobber aktivt inn mot kommunenes ledelse for å spre budskap om hvordan skolene med enkle grep kan lage en skole som inkluderer alle.

Dag Nome er førsteamanuensis i pedagogikk ved UiA, og har forsket mye om lekens plass og betydning i en institusjonalisert barndom, mest i barnehage, men også i skolens begynnerundervisning. Han har også gjennom egen forskning også kunnskap om Steinerskolens begynnerundervisning og deres vektlegging av lek.