Kurs 13: Hvordan gi alle elevene mestring i musikkfaget – uansett bakgrunn og forutsetninger

Mange synes det er utfordrende å undervise hele klasser i musikk. På dette kurset skal vi vise dere hvordan dere kan undervise store grupper i musikk med lave skuldre, høy kvalitet og tid til å se hver enkelt elev.

Musikk er kanskje det faget i skolen som har størst potensiale for å gi elevene mestring og tro på seg selv i en utfordrende skolehverdag. På dette kurset går vi gjennom konkrete digitale verktøy, metoder og pedagogiske rammeverk du kan bruke for å sikre at alle dine elever opplever mestring, glede, utvikling og inkludering gjennom musikkundervisningen.

PÅMELDINGSINFO
Påmeldingsfrist: 4.september
ANTALLSBEGRENSNING: 50

Jostein Skare er grunnleggeren av EC-Play og musikkforeningen Alle Kan Spille og er en «gamechanger» innenfor musikkundervisning. Han er selvlært multiinstrumental musiker med bakgrunn som siviløkonom. Han har siden 2009 utviklet metoder for å lære alle å spille på musikkinstrumenter, med mål om å bruke musikk til å utvikle trygge elever med tro egne ferdigheter og trygghet til å ta gode valg og beherske livets utfordringer.