Kurs 12: Hvordan følge opp elever med dysleksi – en inkluderende undervisning

Bruk av lese- og skriveteknologi i forebyggende og kompenserende perspektiv.

Rundt 20% av elevene i norsk skole har lese- og skriveutfordringer. På kurset går vi gjennom hvordan vi kan bruke tastatur og lydstøtte i den begynnende lese- og skriveopplæringen, og presenterer en metode som stillaserer rundt skriveoppgaver slik at alle elever har mulighet til å lykkes og føle mestring i møte med skriftspråket.

Mellom 5-7% av elevene som strever med lesing og skriving har dysleksi.
Vi ser på hvordan vi kan bruke lese- og skriveteknologi for å kompensere for lese- og skrivevansker, og hva som skal til for at elever med dysleksi kan følge vanlig undervisning -en inkluderende undervisning for alle.

Temaer vi vil gå gjennom:
· Lese- og skriveopplæring med lydstøtte.
· Typiske kjennetegn for elever med dysleksi.
· En dysleksivennlig undervisning -hva er det?
· Lese- og skriveverktøy som kompenserende verktøy.

ANTALLSBEGRENSNING: Ingen begrensning frem til påmeldingsfrist
PÅMELDINGSFRIST: 4. september

Trude Husøy Malnes er daglig leder av Vitec MV, Norge. Hun har jobbet i skolesektoren i mange år, blant annet som spesialpedagog, leseveileder og skoleleder. Trude har hatt spesielt fokus på elever med lese- og skriveutfordringer/Dysleksi, og er opptatt av hva vi kan gjøre for å hjelpe disse elevene til å mestre i klasserommet.