Kurs 12: E-sport…mye mer enn bare spill

KURSROM: HU 062

Hva er akademisk e-sport og hvordan kan vi bruke det på en god måte?

Spill som både underholdning og undervisningsverktøy er ikke et nytt fenomen. De siste årenes enorme utvikling innenfor digitale spill og spesielt esport har gitt oss muligheter og utfordringer som er både utfordrende og viktige å håndtere. Esport og akademisk esport åpner opp for unike tilnærminger til læring, både når det gjelder problemløsning, organisering, teknologi og innovasjon samt sosial interaksjon. I tillegg byr det på en del utfordringer som er viktige å håndtere. Brukt på riktig måte og i riktig mengde sitter vi på sterke verktøy, men det fordrer at de som skal benytte seg av dem har kompetanse og vet hvordan de kan bidra til læring på ulike stadier, og ikke minst kunnskap om når dette ikke nødvendigvis er det riktige verktøyet å bruke. Vi er nødt til å forholde oss til aktiviteter og plattformer våre unge ferdes på, hvorfor ikke utnytte det potensialet som ligger der i stedet for å avskrive det fordi vi ikke nødvendigvis forstår det selv. Det er minst like mange barn og unge som driver med spilling av dataspill som tradisjonell idrett. Stadig flere idrettslag tilbyr nå også esport som aktivitet. Esport og spillindustrien er samlet en av de hurtigst voksende næringer i verden som stadig sysselsetter flere. Det gis «idrettsstipend» til mange esport-utøvere i USA og esport er prøvegren for OL i Paris i 2024. Høsten 2022 startet UiA opp bachelorprogrammet i akademisk esport, som de første i sitt slag i Europa. Studiet er et av de mest søkte studiene og flere av studentene er allerede ettertraktet i markedet før de har fullført første studieår. Studiet inneholder noe spill, men andre viktige ferdigheter, kunnskap og kompetanse for fremtidens arbeidsmarked er enda mer i fokus.
Dette kurset vil gi dere et kort historisk perspektiv rundt bruken av spill og esport i skole og samfunn. Hovedfokus vil være på overførbare ferdigheter fra esport, altså akademisk esport, og tanker rundt hvordan en kan integrere dette på en god måte. Det første steget for å forstå hvor sentralt spill og esport er hos de fleste ungdommer, er å få en innføring i fenomenet.

PÅMELDINGSINFO
Ordinær påmeldingsfrist utløp 6.september, og alle kurs har nå antallsbegrensning. Det er fremdeles mulig å melde seg på de kursene som eventuelt har ledig kapasitet. Dersom dette kurset har ledig kapasitet, vil det fremkomme i listen over kurs i påmeldingen HER.

Rune Andersen er utdannet adjunkt ved Høyskolen Stord/Haugesund med fordypning i språk og samfunnsfag. Senere etterutdanning innen veiledningspedagogikk og en mastergrad i IKT og læring med fokus på spillbasert undervisning. Jobbet ca 15 år i grunn,- og videregående skole men siden 2012 vært ansatt ved universitetet i Agder. Har der jobbet med multimedia og læringsteknologi samt utviklet og startet bachelorprogrammet i akademisk esport. Er i dag førstelektor og studieprogramleder. Jobber for tiden med forskning relatert til problemløsningsferdigheter og samarbeidsevner blant unge gamere, samt å videreutvikle de didaktiske mulighetene relatert til spill.