Kurs 10: Hvordan bruke KI i skolen?

Navigering i AI-Eraen: Kræsjkurs for Fremtidsrettet Utdanning

I en verden hvor teknologi utvikler seg i ekspressfart, er kunstig intelligens (KI) blitt en integrert del av mange industrier, inkludert utdanningssektoren. Vårt basiskurs i KI for lærere er spesielt utformet for å gi lærere i grunnskole og videregående en solid forståelse og håndgripelige ferdigheter for å navigere i og integrere KI-teknologi i både undervisning og administrasjon.

Kursets innhold inkluderer:

  • Innføring i Kunstig Intelligens: Bli kjent med AI-teknologiens grunnprinsipper, dens virkemåte, og potensial for utdanningsfeltet.
  • Hands-on Erfaring: Delta i praktiske øvelser og workshops der du vil få prøve ut AI-verktøy som chatbots, og forstå hvordan disse kan anvendes i undervisningsmiljøet.
  • Bruk av AI i Pedagogikk: Lær hvordan AI kan berike læringen gjennom tilpasset undervisning og vurdering, samt engasjere elever gjennom interaktive og innovative plattformer.
  • Administrativ Anvendelse av AI: Utforsk hvordan AI kan effektivisere og automatisere administrative oppgaver, og hvilke verktøy som kan hjelpe deg i ditt daglige arbeid.
  • Etiske og Juridiske Overveielser: Forstå viktigheten av personvern, datainnsamling, og -lagring i en utdanningskontekst, og lær om de etiske og juridiske aspektene ved bruk av AI i skolen.

Gjennom dette kurset vil du som lærer bli bedre rustet til å møte de fremtidige utfordringene og mulighetene som ligger i den digitale utviklingen, samt å forstå og anvende AI som et verktøy for å skape en mer engasjerende og effektiv læringserfaring for dine elever.

PÅMELDINGSFRIST: 4. september
ANTALLSBEGRENSNING: 30

Haakon Sundbø er en innovativ underviser, akademiker og entreprenør med en lidenskap for teknologi og utdanning. Han har en solid akademisk fundament med bachelorgrader fra Universitetet i Oslo og Universitetet i Agder, samt en mastergrad i Multimedia and Educational Technology. Hans forskningsinteresser inkluderer kunstig intelligens, læringsanalyse, og digitale læringsplattformer. Som en erfaren underviser ved UiA, har Haakon ledet en rekke teknologi og design-relaterte kurs. Han er spesielt kjent for å fremme integreringen av teknologi i pedagogikk. Haakon er en forkjemper for livslang læring og bruker innovative metoder i sitt læringsarbeid. Gjennom kurset «Kunstig Intelligens For Lærere» vil han dele sin ekspertise i hvordan man bruker AI i skolen. Forvent en engasjerende læringserfaring som vil ruste deg for fremtidsrettet undervisning. Bli inspirert til å utnytte AI for å berike og forvandle din undervisningspraksis med Haakon som veileder.

Frank Reichert, en veteran innen IKT og tidligere rektor ved Universitetet i Agder, er også med og leder kurset «Kunstig Intelligens For Lærere». Reichert har vært med på å forme utdanning for fremtiden og er en stor tilhenger av livslang læring. Hans kurs vil utstyre lærere med kunnskapen de trenger for å navigere i AI-erans utfordringer og muligheter. Forvent å få innsikt fra en som har vært med på å lede og innovere mobile og digitale løsninger i flere tiår. Kort sagt, en kursopplevelse som kombinerer dyp teknologisk forståelse med fremtidsrettet pedagogisk innsikt. Gjør deg klar for en hands-on læringsopplevelse som tar skoleundervisningen til neste nivå. Med Prof. Reichert får du en kursleder som både inspirerer og engasjerer.