Kurs 08: Digital lesing

KURSROM: D3 016

Hvordan ruster vi elevene til å møte en digital hverdag?

I dette kurset ser vi på hvordan digitale media påvirker barn og unges hverdag, og da med et særlig blikk på skolen og lesing av digitale tekster. Hvordan kan du som lærer ruste elevene til å ta kloke valg i møte med komplekse tekster og et mangfold av kilder? Kurset byr på faglig påfyll og rikelig med praktiske eksempler. Kurset passer for lærere på 1.-7.trinn.

PÅMELDINGSINFO
Ordinær påmeldingsfrist utløp 6.september, og alle kurs har nå antallsbegrensning. Det er fremdeles mulig å melde seg på de kursene som eventuelt har ledig kapasitet. Dersom dette kurset har ledig kapasitet, vil det fremkomme i listen over kurs i påmeldingen HER.

Anne-Birthe Nyhammer Bjorøy er forfatter for Fabel 1-4 og har mange års erfaring fra barneskolen, både som lærer og skoleleder.