Kurs 06: Den første lese- og skriveopplæringen

Inkludering og mestring

Udir definerer lesing slik: Å lese er å skape mening fra tekst. Men hvordan hjelper vi elevene med å knekke lesekoden? På dette kurset får du en innføring i hvilke lesestrategier elevene bruker i sin tidlige leseutvikling, og hvilke delferdigheter elevene må beherske for å knekke lesekoden. Videre ser vi på hva du som lærer skal være oppmerksom på i den første lese- og skriveopplæringen, og hvordan kartleggingsresultater kan legge grunnlaget for videre arbeid. Du får også en gjennomgang av oppbyggingen i Aski Raski og Startpakken.

Vårt hovedfokus er inkludering og mestring, og vi gir deg konkrete tips til hvordan programmet kan benyttes i større grupper og for enkeltelever – både digitalt, i fellesskap, som stasjonsarbeid, og som intensive lesekurs.

NB: Kurset og programmet er aktuelt for alle som arbeider med den første lese- og skriveopplæringen. For enkelte lærere på mellomtrinnet, ungdomstrinnet eller VGS vil kurset dermed passe godt, selv om dette ikke er vår primære målgruppe.

PÅMELDINGSFRIST: 6. september

Ingunn Vatshelle Bratberg er utdannet adjunkt med tilleggsutdanning og har fordypning i spesialpedagogikk. Hun har arbeidet som kontaktlærer og spesialpedagog i Bergen kommune i 14 år og har nå et tett samarbeid med Bergensskolen der hun får testet alle nye funksjoner i Aski Raski.

Kristoffer Horst er utdannet adjunkt og har lang erfaring som kontaktlærer for de yngste elevene i Skien kommune. Han er spesielt opptatt av den første lese- og skriveopplæringen. Som lærer i småskolen har han brukt Aski Raski i sitt daglige arbeid og fått kontinuerlige oppdateringer fra kollegaer og elever.