Kurs 06: Den første lese- og skriveopplæringen

KURSROM: B3 007

Inkludering og mestring

Udir definerer lesing slik: Å lese er å skape mening fra tekst. Men hvordan hjelper vi elevene med å knekke lesekoden? På dette kurset får du en innføring i hvilke lesestrategier elevene bruker i sin tidlige leseutvikling, og hvilke delferdigheter elevene må beherske for å knekke lesekoden. Videre ser vi på hva du som lærer skal være oppmerksom på i den første lese- og skriveopplæringen, og hvordan kartleggingsresultater kan legge grunnlaget for videre arbeid. Du får også en gjennomgang av oppbyggingen i Aski Raski og Startpakken.

Vårt hovedfokus er inkludering og mestring, og vi gir deg konkrete tips til hvordan programmet kan benyttes i større grupper og for enkeltelever – både digitalt, i fellesskap, som stasjonsarbeid, og som intensive lesekurs.

NB: Kurset og programmet er aktuelt for alle som arbeider med den første lese- og skriveopplæringen. For enkelte lærere på mellomtrinnet, ungdomstrinnet eller VGS vil kurset dermed passe godt, selv om dette ikke er vår primære målgruppe.

PRESENTASJON

Ingunn Vatshelle Bratberg er utdannet adjunkt med tilleggsutdanning og har fordypning i spesialpedagogikk. Hun har arbeidet som kontaktlærer og spesialpedagog i Bergen kommune i 14 år og har nå et tett samarbeid med Bergensskolen der hun får testet alle nye funksjoner i Aski Raski.