Kurs 05: Creative Arrangements

KURSROM: K-bygg Sal 2

Denna kurs/workshop passar för både kulturskolan och skolans lärare då CA lanseras via både SpeedAdmin och TV2 skoles Elevkanalen. Under dagen får du:

• En genomgång av ett fullt arrangemang i CA
• Vi visar hur ni kan integrera CA i er undervisning i kulturskolan eller skolan
• Workshop där ett fullt arrangemang övas in med hjälp av de digitala resurserna i CA

På dette kurset skal vi jobbe praktisk. Ta med et instrument og en datamaskin eller nettbrett.

PÅMELDINGSINFO
Ordinær påmeldingsfrist utløp 6.september, og alle kurs har nå antallsbegrensning. Det er fremdeles mulig å melde seg på de kursene som eventuelt har ledig kapasitet. Dersom dette kurset har ledig kapasitet, vil det fremkomme i listen over kurs i påmeldingen HER.

Fredrik Sahlander er ansatt som førsteamanuensis ved UiA. Han har en 5-årig utdanning fra rytmisk linje ved UiA, hovedfag i pedagogikk fra UiO, og en doktorgrad i improvisasjon og improvisasjonsmetodikk ved UiA.

Geir Espen Flesje har i sin jobb som kulturskolelærer utviklet ideen til Creative Arrangements. Han har sitt hovedvirke i Kulturskolen i Birkenes og Lillesand, hvor han har jobbet i 20 år. Utdannet gitarist (jazz/rock/klassisk/flamenco) fra UiA. Han spiller i band, Livets Harde Skolekorps, jobber litt freelance, har undervist på Ansgar på gitar og i musikkhistorie/musikkanalyse.