Kurs 03: Bekymringsfullt skolefravær

I dette kurset vil du få økt innsikt i hva bekymringsfullt fravær kan handle om, hvordan vi kan forebygge vedvarende skolefravær og ulike måter å hjelpe elever og familier som står i en krevende situasjon over tid.

PÅMELDINGSFRIST: 6. september

Stine Løvereide er Cand.ed i pedagogisk-psykologisk rådgivning og spesialist i klinisk pedagogikk. Hun har erfaring fra både PP-tjenesten og BUP, og har jobbet mye med skolefravær gjennom ambulant behandling i spesialisthelsetjenesten.