Kurs 03: Bekymringsfullt skolefravær

KURSROM: B2 003

I dette kurset vil du få økt innsikt i hva bekymringsfullt fravær kan handle om, hvordan vi kan forebygge vedvarende skolefravær og ulike måter å hjelpe elever og familier som står i en krevende situasjon over tid.

POWERPOINT FOR KURSET

Stine Løvereide er Cand.ped i pedagogisk-psykologisk rådgivning og spesialist i klinisk pedagogikk. Hun har erfaring fra både PP-tjenesten og BUP, og har jobbet mye med skolefravær gjennom ambulant behandling i spesialisthelsetjenesten.
Kristin Adressen Eide er psykologspesialist og har arbeidet mange år i kommunal kontekst som rådgiver for trygge og gode oppvekstmiljø og pp-tjenesten i grunnskolen. I den anledning har hun både jobbet med forebygging av bekymringsfullt skolefravær på systemnivå og oppfølging av elever som har bekymringsfullt fravær på individnivå. Hun jobber i dag 100% som spesialrådgiver i seksjon folkehelse og forebygging hos R-BUP.