Kurs 02: Allmennpedagogikk vs spesialpedagogikk i barnehagen

KURSROM: 46 175

Tidlig innsats og pedagogiske virkemidler

Hvordan kommuniserer allmenn pedagogikk med spesialpedagogikk? Er det mulig å skille disse? På hvilken måte kan tidlig innsats virke forebyggende. Hvilke pedagogiske virkemidler kan synliggjøres? I kurset vil jeg presentere teori samt praksiseksempler fra egen praksis og pågående master oppgave. Kurset passer for alle ansatte i barnehagen og spesialpedagoger.

KURSROM: 46 175
PÅMELDINGSINFO:
Ordinær påmeldingsfrist utløp 6.september, og alle kurs har nå antallsbegrensning. Det er fremdeles mulig å melde seg på de kursene som eventuelt har ledig kapasitet. Dersom kurs 2 har ledig kapasitet, vil det fremkomme i listen over kurs i påmeldingen HER.

Karianne Wahlin Hansen er utdannet barnehagelærer med videreutdanning i spesialpedagogikk. Hun har lang arbeidserfaring som spesialpedagog i barnehage. De siste årene har hun tatt mer utdanning og holder for tiden på med å avslutte en mastergrad i barnehagekunnskap, på UIA.