Kurs 28: Kunsten å lage gode historier sammen med barn

Gjennom kurset skal deltakerne få kjennskap til og erfaring med oppbygging og virkemidler i en god historie. Deltakerne skal bli kjent med ulike innfallsvinkler og metoder for å skape historier sammen med barn. Inspirasjonskilder til historiene kan for eksempel være barnas fantasi, tegninger, kostymer, rekvisitter, materialer, musikk og kunst.
Barn har en enorm fantasi og evne til å tenke nytt. Historiene vil bli nyskapende og kreative, der barna er aktive deltakere i prosessen og muligens også i formidlingen.
Kurset vil bestå av praktiske øvelser, eksempler fra barnehagen og teori. Kurset krever ingen forkunnskaper.

ANTALLSBEGRENSNING: 20

Birgitte Stien Nordbø har jobbet 18 år som pedagogisk leder i barnehage og skuespiller i teater Pergola i 20 år. Hun har utdanning i drama, pedagogisk arbeid på småskoletrinnet og holder på med en master i barnehagekunnskap.