Kurs 27: Krysspunkt – flerspråklige dikt som springbrett inn i tverrfaglige temaer

I dette kurset lærer du hvordan du kan bruke nyskrevne tospråklige diktsamlinger som springbrett til å oppnå flere av læringsmålene både i norskundervisningen og i de to tverrfaglige temaene Demokrati og medborgerskap og Folkehelse og livsmestring. Vi bruker to nyskrevne parallellspråklige diktsamlinger (Ali Hayder: Lukta av svart, Aschehoug 2021 og Selma M. Yonus: Vuggesang for liten kriger, Aschehoug 2021) som begge tar opp viktige, men til dels krevende temaer som krig, terror, flukt, kjærlighet og tap. Begge diktsamlingene berører samtidig håp, identitet og tilhørighet i et (nytt) samfunn.
I kurset viser vi hvordan utforsking, elevarbeid og samtaler om diktene kan engasjere elevene i refleksjon og læring om verden, demokrati, språk og konstruktiv dialog.
At begge diktsamlingene er parallellspråklige vil si at de norske diktene står side om side med det samme diktet på arabisk. Vi viser hvordan samlingene kan brukes for å belyse flerspråklighet, litteratur og språk generelt. Flerspråklige elever kan få hjelp til å sette ord på sine krysskulturelle ressurser.
Fordi begge diktsamligene berører reelle hendelser og konflikter i verden, kan de også brukes til å snakke om andre pågående konflikter, blant annet krigen i Ukraina. Kurset viser hvordan læring om både poesi og verden kan gjøres på måter som ivaretar elever som er direkte eller indirekte berørt av krig og flukt, og samtidig åpne opp for deltagelse og inkludering av alle elever i en klasse. Under kurset vil vi vise hvordan ulike filmer, lydspor og podcast-episoder kan brukes som ressurser i formidlingen. Disse ressursene er gratis og finnes tilgjengelig på nettsiden til Leser søker bok.

Leser søker bok er en organisasjon som jobber for at alle, uavhengig av leseferdighet eller sosial status, skal få muligheten til å lese en god bok.
Formidlingsprosjektet Krysspunkt er utviklet av Leser søker bok i samarbeid med både elever og lærere på ulike videregående skoler.

ANTALLSBEGRENSNING: Kurset har etter ordinær påmeldingsfrist nå antallsbegrensning (fremkommer i påmeldingsskjema). Påmeldingsfrist er nå 26. september.

Hanna Bovim Bugge (f. 1976) er rådgiver i Leser søker bok, der hun har vært ansatt i 13 år. Som rådgiver jobber hun både med utvikling av nye bøker og nye formidlingsprosjekter. Hun er utdannet litteraturviter fra Universitetet i Oslo, og har også jobbet flere år med døve.
Hayder Jumaah (f. 2002) er prosjektmedarbeider i Leser søker bok, der han hovedsakelig har jobbet med utviklingen av formidlingsprosjektet Krysspunkt. Han er selv ung flyktning fra Irak, og har bidratt med verdifull kunnskap om det å være ung krysskulturell flerspråklig flyktning.