Kurs 26: Kroppsøving og kroppslig læring.

Kroppslig læring handler om allsidig motorisk læring, utvikling av kroppsbevissthet og stimulering til bevegelsesglede. I kurset ønsker jeg å inspirerer og gi praktiske ideer til hele eller deler av kroppsøvingstimen.
I kurset jobber vi med kroppslig læring gjennom lekaktiviteter, ballsidighet og frisbee.

Du må stille i treningstøy og være klar til å delta i aktiviteter gjennom hele dagen!

ANTALLSBEGRENSNING: 25

Geir Øvrevik er ansatt ved UiA. Jobber til daglig med idrett og kroppsøvingsutdanning.
Har jobbet flere år som kroppsøvingslærer i skolen.