Kurs 25: Krigsminner i samtidslitteraturen

Det er nå over 77 år siden andre verdenskrig tok slutt. De som opplevde krigen, er i ferd med å bli borte, og andre kriser melder seg. Man kunne derfor tro at det som skjedde i disse fem okkupasjonsårene, er i ferd med å miste sin interesse, og at denne krigen er ferdig utforsket. Men absolutt ikke! I løpet av de siste ti årene er det kommet en strøm av litterære fortolkinger av nordmenns krigserfaringer, og nye generasjoner ser ut til å engasjere seg sterkt i ønsket om å holde minnene ved like. I dette kurset skal vi ta for oss et utvalg skjønnlitteratur for målgruppene ungdom og voksne, utgitt etter 2010. Kurset vil gi en introduksjon til forskningsfeltet litterære minnestudier, presentere analyser og tolkninger av norske tekster og gi forslag til undervisningsopplegg.

ANTALLSBEGRENSNING: Kurset har etter ordinær påmeldingsfrist nå antallsbegrensning (fremkommer i påmeldingsskjema). Påmeldingsfrist er nå 26. september.

Unni Langås er professor i nordisk litteraturvitenskap, Universitetet i Agder. Leder av forskningsprosjektet «Uferdig fortid. Norge og andre verdenskrig i samtidens minnekultur.»