9. Kartlegging og analyse som utgangspunkt for utviklingsarbeid i skolen.

Kursholder: Per Einar Garmannslund, Universitetet i Agder

Kursbeskrivelse: I pågående statlige satsinger for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring, står kartlegging og analyse sentralt som utgangspunkt for barnehage- og skolebaserte utviklingsprosesser. Det stiller nye krav til kompetanse på kartlegging og analysearbeid.
Med utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets ståstedsanalyser for barnehage og skole vil kurset ta for seg:

Grunnlag og hensikt med kartlegging og analysearbeid i barnehage og skole?
o Hva en hensikt med og hva kan kartlegging og analyse bidra med i utviklingsarbeid?
o Viktige hensyn i de ulike fasene i kartlegging og analysearbeidet.
o Pålitelighet og gyldighet.

Prinsipper for å fortolke tall som produseres i rapporter som i ståstedsanalysen?
o Kvaliteter og egenskaper ved ståstedsanalysens variabler.
o Prinsipper for fortolkning.

Praktiske eksempel på hvordan bruke kartlegging og analysearbeidet inn i videre utviklingsarbeid i skole og barnehage!

Tidspunkt for kurs: 10.00-11.45 (Før lunsj)

Om kursholder: Per E. Garmannslund er dosent i pedagogikk og har lang erfaring fra skole og UH sektoren. Han har arbeidet mye med kartlegging- og analysearbeid og er opptatt av hvordan arbeid med ståstedsanalysen, eller andre tilsvarende verktøy, kan bidra til å klargjøre utviklingsbehov og områder i barnehage og skole.