8. Kan vi lese i dag også? Åh, please, si ja!

Kursholder: Marianne Lillesvangstu, Skoletrappa AS

Kursbeskrivelse: Det gjør godt å roe ned. Lesestunder gir pustehull og rom for ettertanke og viktige samtaler i en ofte travel skolehverdag.
Barne -og ungdomslitteraturen, den nyeste og den eldre, kan være gode kilder til underholdning, livsmestring og dybdearbeid med viktige temaer.

Tidspunkt for kurs: 10.00-11.45 (Før lunsj)

Om kursholder: Marianne Lillesvangstu har arbeidet som kontaktlærer, rådgiver og sosial-lærer, skoleleder, foreleser og pedagogiske veileder gjennom et langt og variert yrkesliv knyttet til skole og undervisning på mellomtrinn og ungdomstrinn. Var i en årrekke prosjektleder for Norsk Barnebokinstitutts litteraturformidlingsprosjekter: Inn i teksten, Ungdom inn i teksten, Teksten i bruk. Disse ble etter hvert landsdekkende og resulterte i pensumbok for lærerutdanningen; Inn i teksten – ut i livet, Fagbokforlaget 2007.
Utga i 2017 boka «Et liv å leve » sammen med journalist Ole Lillesvangstu for Kirkens bymisjon i Kristiansand. En bok der ti flyktninger forteller sin historie.
Driver nå eget firma «Skoletrappa as» .