Kurs 20: InSPIRErende naturfag !

Kurset Inspirerende naturfag viser ulike tilnærmingsmetoder til et naturfaglig tema og hvordan man kan jobbe tverrfaglig og flerfaglig med dette mot andre fag. Poengene illustreres med konkrete, morsomme og enkle forsøk og arbeidsoppgaver. Fokus på undring og elevdeltakelse. Det hele knyttes opp mot kjerneelementene og kompetansemål i den nye læreplanen.

ANTALLSBEGRENSNING: 25.

Gro Wollebæk er allmennlærer med fordypning i både naturfag, K&H og matematikk. Hun har bred erfaring med praktisk tilnærming, tverrfaglighet og formidling av naturfag i klasserommet. Ressurslærer i Nysgjerrigper. Gro vant Vitenskapsakademiets pris som årets lærer 2021. Forfatter av Spireserien – En serie med naturfagbøker for småskolen.
Hun satt i læreplangruppen i naturfag i forbindelse med Fagfornyelsen – nye læreplaner 2020.