Kurs 19: Hvordan lykkes med lese- og skriveopplæringen etter fagfornyelsen

  • å gi elevene motivasjon, glede og mestring i faget gjennom gode undervisningsforløp
  • lesing, skriving og muntlige ferdigheter i sammenheng
  • lese- og skrivestrategier i bruk
  • tilpasset undervisning til alle elever – uten å knekke nakken selv
  • hvordan jobbe med skriving med utgangspunkt i gode felles leseopplevelser

Du får

  • konkrete tips og metoder
  • forslag til undervisningsopplegg

På kurs i dag – i klasserommet i morgen!

ANTALLSBEGRENSNING: Kurset har etter ordinær påmeldingsfrist nå antallsbegrensning (fremkommer i påmeldingsskjema). Påmeldingsfrist er nå 26. september.

Ingeborg Anly er lærerspesialist i norsk og jobber som lese- og skriveveileder ved Huseby skole i Oslo. Hun er forfatter på NORSK 5-7 fra Cappelen Damm og har i mange år jobbet systematisk med lese- og skriveopplæring på mellomtrinnet. Ingeborg er en dreven og inspirerende kursholder