26. Hvordan håndtere utfordringen med vold og trusler innen oppvekst- og utdanning?

Kursholder: Ole Andre Bråten, Cappelen Damm

Foto: Liv Unni Tveitane

Kursbeskrivelse: Vold og trusler er et samfunnsproblem som i økende grad berører oppvekst- og utdanningssektoren. På dette kurset får innsikt i forskningsbaserte teknikker for konflikthåndtering – og du lærer deg å forebygge faresituasjoner.

Tidspunkt for kurs: 12.30-14.15 (etter lunsj)

Om kursholder: Ole André Bråten er rådgiver, krise- og konfliktforsker og forfatter. Han har spesialisering innen arbeids- og organisasjonspsykologi foruten utdanning og erfaring fra forsvar og politi. Bråten har tidligere arbeidet for FN og NATO og som politioverbetjent, høgskolelektor og sensor ved Politihøgskolen. Forskningsområdene hans omfatter forhandlingspsykologi, samfunnssikkerhet og beredskap, samt forebygging av trakassering, trusler og vold i norsk arbeidsliv. Han har bred erfaring med ledelse av utrednings-, utviklings-, omstillings- og endringsprosesser.
Bråten er en mye benyttet konferansier, seminarleder, kurs- og foredragsholder. Han har vært brukt som rådgiver og veileder innen temaet ved alle deler av oppvekst- og utdanningssektoren.