Kurs 18: Hvordan bruke botanisk materialer i skolehverdagen.

Blomsterdekoratør-faget inn i skolehverdagen

Hvordan bruke botanisk materialer i kunst og håndverk. Sees opp mot læreplanmålene.

ANTALLSBEGRENSNING: 15

Camilla Dversnes er blomsterdekoratør, eier og daglig av Camillas Blomsterdesign som hun startet i 2000. Har i tillegg deltatt i ulike blomsterkonkurranser både nasjonalt og internasjonalt men sterke plasseringer og medaljer. Camilla har oppigjennom årene dreve med kursing og undervisning i inn og utland og er godkjent nasjonal domme. Camilla elsker å formidle faget se det opp mot et læreplanmål.