Kurs 17: Hva når du er den trygge voksne?

Barn trenger trygge voksne for å tørre fortelle om vold og overgrep. Hva når du er den trygge voksne?
Over halvparten av alle barn som er utsatt for vold og overgrep blir ikke oppdaget.
I dette kurset vil vi utforske;
-Hvorfor det er slik?
-Hvorfor er det så utfordrende for barn å fortelle?
-Gjør vi voksne det vanskeligere for barna å fortelle?
-Hvilke sperrer opplever vi i møte med barn som kan være utsatt?
-Hvordan kan vi forstå hva som skjer med oss i møte med historiene?

Og ikke minst;
-Hva kan vi gjøre for å overvinne hindringene og bli flinkere til å møte disse barna?

ANTALLSBEGRENSNING: Kurset har etter ordinær påmeldingsfrist nå antallsbegrensning (fremkommer i påmeldingsskjema). Påmeldingsfrist er nå 26. september.

Jon Øivind Evje, barnevernspedagog og klinisk familieterapeut
Linn Farstad, sykepleier med etterutdanning i psykisk helse

Foredragsholderne er ansatte som seniorrådgivere ved Statens Barnehus i Agder Politidistrikt