7. Hva er stress og hvordan håndterer vi dette temaet i pedagogiske sammenhenger? – Om krav i arbeidet, mestringstro, emosjonell støtte og stress-mestring.

Kursholder: Pål Roland, UiS / Læringsmiljøsenteret

Foto: UiS

Kursbeskrivelse: Viktige faktorer påvirker stressopplevelsen. Hvordan kan vi motvirke og håndtere stressopplevelser på kort og lang sikt? Hvordan kan utfordrende atferd og stress henge sammen? Hvilken betydning spiller «self efficacy» – mestringstro, for opplevelsen av stress? Hvordan virker emosjonell støtte inn i slike situasjoner?

Tidspunkt for kurs: 10.00-11.45 (Før lunsj)

Om kursholder: Pål Roland er dosent ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger. Han har doktorgrad i utdanningsvitenskap på temaet innovasjon og implementering.