25. Hjernen på alvor – barnehage og skolens betydning for utvikling av følelser i den tredelte hjernen

Kursholder: Annette Andersen, Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)

Kursbeskrivelse: Hjernen er ikke ferdig utviklet ved fødselen, men utvikler seg i et samspill med omgivelsene. Barnehage og skole har derfor en betydningsfull plass i hjernens utvikling. Vi har tradisjonelt vært opptatt av utvikling av kognitive og motoriske ferdigheter, men like viktig er utviklingen av følelsesmessige ferdigheter.
Gjennom teori, enkle øvelser og refleksjoner vil webinaret belyse hjernens utvikling, og hvordan barnehage og skole kan legge til rette for, og støtte barns utvikling med fokus på den følelsesmessige utviklingen i den tredelte hjernen.

Tidspunkt for kurs: 12.30-14.15 (etter lunsj)

Om kursholder: Anette Andersen er utdannet psykolog og spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi. Hun jobber på RVTS Sør, og deltar for tiden i flere kompetanseutviklingsprosjekter i utviklings- og traumebevisst praksis. Hun har holdt en rekke foredrag og skrevet flere fagartikler.