Kurs 16: Historien om alt (NB: fokus på BigBang!)

Hvordan universet utviklet seg og hvordan vi funnet ut av det.

Dette kurset tar seg av utviklingen av moderne kosmologi. Vi ser på hvordan teknologiske nyvinninger banet vei for nye overraskende oppdagelser om universet. Dette har kulminert i vår moderne standardmodell for kosmologi.

Vi vil se på hvordan atomfysiske oppdagelser som spektrallinjer gitt oss verktøy å finne ut hva universet består av, hvordan generell relativitetsteori gav oss teoretiske modeller for et ekspanderende univers og hvordan vi etter hvert ble overbevisst om at dette faktisk er tilfelle.

Vi skal også diskutere noen vanlige spørsmål knyttet til dette, som hvor skjedde Big Bang? Hva ekspandere universet inn i? Hva fantes før Big Bang?

ANTALLSBEGRENSNING: 20

Nils-Erik Bomark har doktorgrad i teoretisk partikkelfysikk med kobling til kosmologi. Ansatt på Universitetet i Agder.