Kurs 15: Historiebevissthet

Historiebevissthet presenteres vanligvis som bevisstheten om forholdet mellom fortid, nåtid og fremtid. Men det er så mye mer enn det! Kurset er en introduksjon til ulike komponenter av historisk bevissthet, knyttet til: (1) eksistensen av ulike historiske dimensjoner av tid, som påvirker våre beslutninger i enhver gitt nåtid; (2) hvordan geografi og miljø påvirker hvem vi er; (3) måtene biologisk og kulturell evolusjon har dannet samfunn og kulturer på; (4) hvordan historiske narrativer påvirker vår forståelse av verden og mennesket.

ANTALLSBEGRENSNING: Kurset har etter ordinær påmeldingsfrist nå antallsbegrensning (fremkommer i påmeldingsskjema). Påmeldingsfrist er nå 26. september.

Apostolos Spanos er professor i historie ved Universitetet i Agder.