VELKOMMEN TIL SØRLANDSK LÆRERSTEVNE 2018

På UiA feiret vi nylig 10 år som universitet, og siden 2007 har vi uteksaminert omlag 3200 grunnskole- og barnehagelærere og andre pedagoger. Du er kanskje en av dem? Hjertelig velkommen, uansett!

Praksis er sentralt i lærerstudiene våre. Det handler om hvordan vi benytter våre teoretiske kunnskaper i det praktiske liv ute i barnehagene og skolene. En god praksisoppfølging er noe av det viktigste vi kan gi våre lærer- og studenter. Her er dere helt sentrale. Vi har praksisavtaler i hele regionen og har faktisk nær tusen registrerte praksiskontakter som hver på sin måte hjelper oss å gi våre studenter en så god utdanning som mulig.

I tillegg til praksis ute i barnehagene og skolene har vi praksislærere i deltidsstillinger på UiA for å sikre et godt praksisblikk på undervisningen. Vi har praksislærere som gruppeledere for studentgrupper som jevnlig sitter ned for å diskutere hva det vil si å være lærer.

Gjennom UiA sitt strategiområde Samfunnsengasjement og nyskaping legger vi nå til rette for at alle våre studieprogram skal ha en form for praksis. Her er erfaringene våre fra lærer- og sykepleierutdanningene svært viktige slik at våre studenter skal oppleve samfunnsrelevans i sine
studier.

Som ansatt i barnehage og skole er det din jobb å gi kunnskap videre til elevene, og motivere til læring uansett hvilket utgangspunkt barna og elevene har. Du skal gi både faglig og emosjonell støtte. Du er en viktig person i mange barns og unges liv og får muligheten til å utgjøre en forskjell for de barna og elevene du møter.

Nå håper vi at Sørlandsk lærerstevne skal gi deg inspirasjon, nye ideer og verktøy til å fortsette i den viktige jobben du gjør for barn og unge i vår region.

Med hilsen

Frank Reichert, rektor, Universitetet i Agder
Astrid Birgitte Eggen, viserektor for utdanning, Universitetet i Agder