Kurs 14: Garageband for Ipad

Innføring i bruk og muligheter i musikkundervisning

Vi som underviser i musikkfag opplever en rask utvikling når det kommer til teknologi. Det lages nye programmer og nye apper av ulik kvalitet som alle påberoper seg å være «geniale». Dette kurset gir en innføring i et av de mest anerkjente programmene, Garageband. Etter at Apple lanserte dette programmet som en app og la det inn som en av standardappene på Iphone/ipad er det helt klart blitt en av de mest brukte appene når det kommer til å skape musikk.

Appen Garageband har et greit brukergrensesnitt, et stort lyd- og loopbibliotek og den som arbeider med den lærer mye om musikk. Både musikkteori, arrangering og om
samspill. Det er også lett å koble eksterne verktøy til ipaden/iphonen, for eksempel et midikeyboard og så bruke lyder fra det store lydbiblioteket som følger medappen.

Brukergrensesnittet til appen gjør at den oppfordrer til videre arbeid med tyngre
musikkprogrammer som Logic Pro X og Pro Tools. Om en ønsker å gå videre vil en
letthet forstå prinsippene med disse programmene.

ANTALLSBEGRENSNING: 15

Tore Bråthen jobber til daglig ved Universitetet i Agder på Institutt for rytmisk musikk. Han er i tillegg freelancemusiker, arrangør og dirigent.