Kurs 13: Friluftsliv i skolens nærmiljø

Hvordan planlegge for trygg læring i naturen?

Med Kunnskapsløftet 2020 får nærmiljøfriluftslivet en enda mer sentral posisjon i læreplanen enn tidligere. Naturopplevelse, bærekraft og trygg læring er viktige dimensjoner i kompetansemålene som omhandler undervisning i naturen. I dette kurset vil deltakerne lære mer om sentrale pedagogiske perspektiver i nærmiljøfriluftslivet, og med utgangspunkt i praktiske læringsaktiviteter knyttet til selvberging i vann, gi innspill på hvordan man skal planlegge for sikkerhet i friluftslivsundervisningen.

ANTALLSBEGRENSNING: 24

Ketil Østrem (UiA): Underviser i friluftsliv på bachelorutdanningen i idrett og grunnskolelærerutdanningen ved UiA. Forsker på didaktiske perspektiver i friluftsliv og er blant annet aktuell som redaktør for fagboka Nærmiljøfriluftsliv i skolen utgitt av Cappelen Damm Akademisk i 2021.
Kjetil Fossheim (MAF/UiA): Er prosjektleder og friluftslivsveileder i Midt-Agder Friluftsråd. Underviser også som timelærer i friluftsliv på bachelorutdanningen i idrett og barnehagelærerutdanningen ved UiA.
Begge med et solid erfaringsgrunnlag med tanke på å planlegge for trygg læring i naturen.