6. Fra intensjon til handling – utviklingsledelse i barnehagen

Kursholder: Elin Ødegård, UiS / Læringsmiljøsenteret

Kursbeskrivelse: Hvordan kan vi forstå kvalitet. og på hvilken måte kan kvalitetsarbeidet ledes? Dette er to sentrale spørsmål som vil bli drøftet. Personalets kompetanse er viktig for barnehagens kvalitet. og igangsetting av kompetansebyggingstiltak vil føre til dilemmaer og utfordringer. Identifisering og analyser av dilemmaer kan åpne opp for en bredere forståelse av hvordan kompetansebyggingen kan skje i både uformelle og formelle situasjoner, og ikke minst sammenhengen mellom dem. Når intern og ekstern kompetansebygging får virker sammen, og prosessene ledes, vil tiltakene bli bærekraftige og føre til varig endring.

Tidspunkt for kurs: 10.00-11.45 (Før lunsj)

Om kursholder: Førsteamanuensis Elin Ødegård er utdannet førskolelærer og har jobbet mange år som leder i barnehage og som lærer, forsker og leder på Høgskolen i Telemark og på Universitet i Stavanger. Ødegård sitt forskningsfelt er ledelse, veiledning og kompetansebygging, forskningen har ført til flere publikasjoner som er rettet mot barnehage og skole.