Kurs 11: Forstå hvordan det er inni meg når jeg er ute av meg

Psykiske helse i barnehage og skole

Forstå hvordan det er inni meg, når jeg er ute av meg!
Uttrykket til barn som har det vanskelig kan oppleves som svært voldsomt og uforutsigbart. Barna kan ha store reguleringsvansker, utagerende atferd, problemer med konsentrasjon og uro og vil ofte være i behov av ekstraordinære tilrettelegginger, noe som stiller høye krav til de ansatte og ledelse i barnehager og skoler. Samspill kan bli en utfordring da det er lett å selv bli overveldet, og oppleve maktesløshet og utilstrekkelighet. Hvordan roe ned og hjelpe, «gjøre det riktige»? Hvordan hjelpe dette barnet og samtidig ivareta andre barn i gruppen? Jeg ønsker å formidle kunnskap, ferdigheter og mange praktiske verktøy for å forstå og å hjelpe barn og unge som strever.

ANTALLSBEGRENSNING: Kurset har etter ordinær påmeldingsfrist nå antallsbegrensning (fremkommer i påmeldingsskjema). Påmeldingsfrist er nå 26. september.

Anita Juveli har 20 års erfaring fra Osloskolen både som kontaktlærer, spesialpedagog og sosiallærer. Nå jobber hun ved Nordre Aker skole som er institusjonsskolen tilknyttet Barneseksjonen for psykisk helse ved Oslo Universitetssykehus. Hun har de siste fire årene arbeidet som veileder i utadrettet kompetanseteam. Det siste året har hun vært med å starte opp PLUS-team (psykiatri-læring-utvikling i skolen) som tilbyr veiledning og kompetanseheving rundt enkeltelever på indikert nivå!