5. Flerspråklighet og vurdering i engelsk

Kursholder: Tony Burner, Christian Carlsen, Fagbokforlaget

Kursbeskrivelse: Fokus på flerspråklighet og nye vurderingspraksiser øker læringsutbytte i engelsk. Når elevene oppmuntres til å legge merke til og beskrive språklige likheter og ulikheter mellom engelsk og andre språk de kan, styrkes deres språklige bevissthet. Denne holdningen til flerspråklighet er av nyere dato. På samme måte er vurdering for første gang et sentralt tema i læreplanverket. Tony Burner og Christian Carlsen viser hvordan engelsklæreren kan dra nytte av den flerspråklige plussfaktoren og deler av sine undervisningsopplegg med fokus på flerspråklighet og beste praksis for underveis- og standpunktvurdering i engelsk.

Tidspunkt for kurs: 10.00-11.45 (Før lunsj)

Om kursholder:
Tony Burner er professor ved OsloMet og Universitetet i Sør-Øst Norge. Han har tatt doktorgraden på hvordan vurdering for læring praktiseres i engelskfaget i grunnskolen, og hans interesseområder er i tillegg mangfold og flerspråklighet og lærer- og skoleutvikling. Tony underviser lektorstudenter.

Christian Carlsen er førsteamanuensis ved Universitetet i Sør-Øst Norge. Han er opptatt av språklig mangfold som ressurs i undervisningen og underviser lektorstudenter ved siden av å forske på flerspråklighet i skolen og bruk av litteratur i engelskundervisningen.