24. Fagfornyelsen gjennom Dembra: mangfold og inkludering i praksis

Kursholder: Georg Kristoffer B. Fjalsett, Arkivet Freds- og menneskerettighetssenter

Kursbeskrivelse: Dembra er en nasjonal satsning med støtte fra Utdanningsdirektoratet, og som tilbys alle skoler i hele landet. ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter har ansvar for gjennomføringen på Sørlandet. Ved hjelp av en helhetlig filosofi og fagdidaktiske perspektiver er satsningens mål å forebygge utenforskap gjennom å styrke skolenes kjernearbeid. Dembra tilpasses til den enkelte skole, men har et faglig og pedagogisk fundament som gjør det aktuelt også i skolens arbeid med LK2020.
Kurset gir faglig påfyll på tematikk som mangfoldskompetanse, inkludering, utenforskap. Det vil også bli samtaler og øvelser underveis.

Tidspunkt for kurs: 12.30-14.15 (etter lunsj)

Om kursholder:
Ingunn Tønnevold Hansen er utdannet lektor og jobber på ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter. Hun jobber med å koordinere Dembra på Sørlandet og veilede Dembraskoler, i tillegg til formidling.

Georg Kristoffer Berg Fjalsett er utdannet historiker og lektor, og jobber på ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter. Han jobber som historiedidaktiker og veileder også Dembraskoler.

Solveig Hessaa-Szwinto er utdannet samfunnsviter innen internasjonal utvikling og jobber på ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter. Hun jobber som fagkoordinator for inkludering og mangfold og har en rådgivende rolle i Dembra.