23. Et Trygt og Godt Barnehagemiljø

Kursholder: Ingrid Midteide Løkken, UiS / Læringsmiljøsenteret

Foto: Hege Mathisen

Kursbeskrivelse: Dette kurset tar utgangspunkt i kapittel 8 i barnehageloven. Her vil det gjøres rede for innholdet i paragraf 41, 42 og 43, og hvilke konsekvenser dette har for barnehagenes praksis. Betydningen av et godt systematisk arbeid løftes frem. I tillegg diskuteres ulike dilemmaer som kan oppstå i barnehagens hverdagsliv i realisering av lovverket. Disse dilemmaene knyttes blant annet til null-toleranse, samarbeid med foreldrene og om det er personalet som krenker barn.

Tidspunkt for kurs: 12.30-14.15 (etter lunsj)

Om kursholder: Ingrid Midteide Løkken arbeider som universitetslektor ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) ved Universitetet i Stavanger. Hun arbeider her med kompetanseutviklingsprosesser i barnehager rundt om i landet på temaer som trygt og godt barnehagemiljø, relasjonskvalitet, sosial- emosjonell kompetanse, ledelse og lærende organisasjoner. Ingrid har også vært stipendiat i Gode Barnehager for barn i Norge (GoBaN-prosjektet), arbeidet ved barnehagelærerutdanningen og hun har mange års erfaring fra barnehage i ulike roller. Ingrid har vært bidragsyter i flere kapitler i boken «Trygt og Godt i barnehagen – barns rett til et godt psykososialt miljø». Og i tillegg bidratt med publisering av vitenskapelige artikler på barnehagefeltet.