Kurs 09: En helhetlig tilnærming i møte med barn og unge med minoritetsbakgrunn

I spørsmål der mennesker med bakgrunn fra andre deler av verden omtales, blir det ofte et ensidig fokus på kultur som forklaring på forskjeller i adferd. En slik tenkemåte har lenge vært en del av en maktdiskurs der «Østen» beskrives som Vestens «andre».
Vi har blitt et mangfoldig samfunn. Forestillinger som skaper skiller mellom «oss» og «dem», basert på kultur og identitet, kan vanskeliggjøre kommunikasjonen. Vi må derfor strebe etter å utvikle modeller og tenkemåter som gjelder for oss alle.
Med utgangspunkt i livssituasjonen til barn og unge med minoritetsbakgrunn, vil dere på dette kurset møte en mer helhetlig tilnærming til denne tematikken. Dere vil bli introdusert for tre begreper: Struktur – kultur – livsløp. Dette er begreper som kan brukes for å forklare alles livssituasjon, uavhengig av etnisk bakgrunn.

ANTALLSBEGRENSNING: Kurset har etter ordinær påmeldingsfrist nå antallsbegrensning (fremkommer i påmeldingsskjema). Påmeldingsfrist er nå 26. september.

Sunil Loona er utdannet psykolog, både fra India og Norge. Han har lang erfaring i arbeidet med minoriteter. Han har arbeidet som seniorrådgiver ved Nasjonal Senter for flerkulturell opplæring, OsloMet – Storbyuniversitetet, som pedagogisk-psykologisk rådgiver ved PPT i Oslo, som spesialpsykolog ved Torshov kompetansesenter og som konsulent for UNICEF i Prishtina, Kosovo. Han har forsket og skrevet faglitteratur om ulike emner innenfor minoritetsspørsmål, inkludert om rasisme. Han er en av grunnleggerne av Antirasistisk senter og sitter fortsatt i styre ved senteret. For øvrig er han pensjonist.