4. En god start i livet

Kursholder: May Britt Drugli, NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet)

Kursbeskrivelse: Dette kurset vil ta utgangspunkt i oppdatert kunnskap om små barn, samt vise til pågående prosjekter i barnehagen. Følgende tema vil bli belyst:

 • Små barns grunnleggende behov
  -Hva kjennetegner en god overgang fra hjem til barnehage?
  -Eksempler fra prosjektet «Liten og ny i barnehagen»
  -Barnehagekvalitet – hva er det?
  -Hva vet vi om barnehagekvaliteten?
  -Forbedring av barnehagekvalitet
  -Eksempler fra «Trygg før 3»

Tidspunkt for kurs: 10.00-11.45 (Før lunsj)

Om kursholder: May Britt Drugli er professor i pedagogikk ved RKBU Midt-Norge, NTNU. Hun har lang erfaring fra utviklingsarbeid i barnehager og er involvert i flere forskningsprosjekter rettet mot de yngste barnehagebarna. Hun har utgitt en rekke vitenskapelige artikler, fagartikler og fagbøker (feks. Liten i barnehagen, Livmestring og psykisk helse, Små barns læring og Tilvenning og foreldresamarbeid)