Kurs 08: Elevene og litteraturen

Om skjønnlitteraturens mange muligheter i undervisningen på barnetrinnet

«Norskfaget skal gi elevene litterære opplevelser og mulighet til å uttrykke seg kreativt og skapende,» står det i læreplanen. Denne målsettinga er utgangspunktet for kurset. Vi tar først opp det å lese estetisk, med vekt på elevenes opplevelse og selvstendige forståelse av litteraturen. Deretter gir vi en rekke eksempler på arbeid med litterære tekster på barnetrinnet, der litteraturopplevelsen står i sentrum. Det handler om å skape interesse for litteratur via forfatteren, å arbeide med dilemmaeventyr i et flerkulturelt klasserom, å lese bibelfortellinger som litteratur, å undervise om og med tegneserier og digitale tekster, å se økoborgerskap som tema i ei bildebok, og om kreativ skriving i sjangeren urban fantasy. Bakgrunn for kurset er boka Elevene og litteraturen. Estetisk lesing på barnetrinnet (2022).

Kursutbytte: Deltakere vil få presentert og prøvd ut en rekke praktiske arbeidsmetoder og eksempler på hvordan man kan arbeide med litteratur i klasserommet på barnetrinnet.

ANTALLSBEGRENSNING: Kurset har etter ordinær påmeldingsfrist nå antallsbegrensning (fremkommer i påmeldingsskjema). Påmeldingsfrist er nå 26. september.

Kursholderne er norsklærere i lærerutdanninga ved Universitetet i Agder: Ingeborg Eidsvåg Fredwall, Svein Slettan, Agnes-Margrethe Bjorvand, Fridunn Tørå Karsrud, Torild Marie Olsen, Elin Arnesen Moseid, Line Reichelt Føreland, Berit Huntebrinker og Cecilie Takle.