Kurs 07: ECO-print

Innføring i enkle teknikker for avtrykk av planter på tekstiler og papir

Det er i dag en søken tilbake til naturen, til håndverk og til naturens egne farger. Eco-print er blitt et begrep innenfor avtrykk og farging med planter . Teknikken er i seg selv enkel og kan brukes både i barnehage og skole. Det kreves ikke mye utstyr. Det er en eksperimenterende og overraskende arbeidsmetode der resultatet ikke er gitt på forhånd. Vi vil sammen prøve ut noen enkle teknikker som dere kan ha som utgangspunkt hvis dere ønsker å arbeide videre med Eco print.

NB: Deltakere må ta med seg blader fra trær og busker. Dette kan være materiale fra skogen eller hagen. Ta med ca. 1/2 bærepose. Legg gjerne noen i press dagen før.

ANTALLSBEGRENSNING: 15

Turid Myrann er førstelektor i Kunst og håndverk. Hun har vært ansatt ved Fakultet for kunstfag/Institutt for visuelle og sceniske fag ved Universitetet i Agder. Her har hun bl.a undervist i forming/kunst og håndverk i barnehagelærerutdanningen. I tillegg til fagdidaktikk, er hovedområde tekstil. Her er toving, vev, farging og ulike teknikker innen tekstiltrykk hennes spesialområder. Hun har også 11 års praksis som vevlærer ved Hurdal Verk folkehøgskole.