Kurs 06: Dybdelæring og tverrfaglighet i engelskfaget

Ny læreplan ble satt i verk midt under en global pandemi. Mange lærere har hatt det for travelt til å tenke de lange tankene om hva ny læreplan betyr for engelskfaget. I dette kurset ønsker jeg å gi inspirerende, nyttige tips til hvilke muligheter som nå byr seg ved innføringen av LK20. Jeg ønsker å besvare spørsmål som: Hva er egentlig dybdelæring i engelskfaget? Hvilke muligheter ligger i de tverrfaglige emnene? Hvordan kan vi sørge for økt aktivitet i timene slik at alle har et språklig utbytte i alle timer? Jeg håper på gode diskusjoner, og lover å komme med mange nyttige og praktiske tips dere kan ta rett med inn i klasserommet.

ANTALLSBEGRENSNING: Kurset har etter ordinær påmeldingsfrist nå antallsbegrensning (fremkommer i påmeldingsskjema). Påmeldingsfrist er nå 26. september.

Siri Mohammad-Roe underviser i engelsk på grunnskolelærerutdanningen ved OsloMet Storbyuniversitetet. Hun har lang undervisningserfaring fra ungdomsskolen der hun underviste i engelsk og KRLE. I tillegg har hun jobbet som oversetter og er forfatter på læreverkene Connect 8-10, og Engelsk 8-10 fra Cappelen Damm. Siri har blitt nominert til årets foreleser på OsloMet de siste tre årene.