3.Digitale idemyldrings- og planleggingsverktøy for yrkesfag

Kursholder: Haakon Sundbø, Universitetet i Agder

Kursbeskrivelse: Hvordan bruker man digitale idemyldrings- og planleggingsverktøy som muliggjør nye undrvisningsformer samt er med å spare tid og ressurser?
Hvordan engasjerer man de elevene som er lite aktive? Hvilke verktøy kan elever bruke for å samarbeide og planlegge et prosjekt-arbeid?
I dette kurset skal kursholder Haakon Sundbø presentere en rekke idemyldrings- og planleggingsverktøy.
Kurset vil ha en «hands-on» tilnærming.
Kurset vil være skreddersydd for yrkesfag men vil også være relevant for andre målgrupper.

Tidspunkt for kurs: 10.00-11.45 (Før lunsj)

Om kursholder: Haakon Sundbø har tatt Multimedia og Elærngsteknologi-master ved UiA. Han har de siste årene jobbet blant annet med flere etter og videreutdannings-kurs(EVU) ved UiA. Haakon er en teknologi-optimist med spisskompetanse på bruk av digitale verktøy i undervisning.