21. Digital skriving i skolen – nye muligheter

Kursholder: Jon Olav Sørhaug, Universitetet i Agder

Kursbeskrivelse: De fleste elever i skolen bruker digitale verktøy i dag til skriving. Dette gir som kjent noen digitale utfordringer, men også mange nye muligheter i skriveopplæringa. Hvordan utnytter vi som er skrivelærere de mulighetene som ligger i den digitale teknologien? I dette kurset får du møte fersk forskning innen digital skrivedidaktikk, og du blir introdusert for en rekke praktiske (og forhåpentligvis gøye) digitale skrivegrep. Stikkord: instapoesi, samskriving, skjermfilm som skriverespons, digital gramatikkstøtte ++.
Dette kurset passer godt for alle som har undervisningsfag som involverer skriving på digitale plattformer i skolen; fra mellomtrinn til videregående skole, yrkesfag så vel som studieforberende.

Tidspunkt for kurs: 12.30-14.15 (etter lunsj)

Om kursholder: Jon Olav Sørhaug er lærer og lærebokforfatter. For tiden arbeider han som doktorgradsstipendiat på UiA, der han forsker på digital samskriving i norske ungdomsskoleklasser. Sørhaug har publisert skjønnlitteratur og faglitteratur, og har en variert bakgrunn både som pedagog og som prosjektleder i det private næringslivet.