Kurs 05: Det å høre til – hvordan skape et inkluderende læringsfellesskap

Å legge til rette for at alle elever kan føle seg som en del av fellesskapet og samtidig ha mulighet til å nå sitt læringspotensiale krever mye både av den enkelte lærer og av profesjonsfellesskapet. Kurset tar for seg både strukturelle og relasjonelle forutsetninger for at man lykkes i dette arbeidet. I tillegg rettes det fokus på hvor viktig systematisk samarbeid er på ulike nivåer både på ledernivå og teamnivå samt samarbeid med foreldre og elever.

Kjetil Andreas Hansen er leder for PP-tjenesten i Karmøy kommune. Han har lang erfaring fra arbeid med endringsprosesser og utviklingsarbeid i skolen og har vært ansvarlig for etablering av et eget veiledningsteam for Karmøyskolen. For tiden er han prosjektleder for arbeidet med å utarbeide en helhetlig kvalitetsplan for utdanningsløpet i Karmøy kommune Han er en erfaren og etterspurt kursholder som presenterer kursinnholdet i en praksisnær og gjenkjennelig ramme.