Kurs 05: Det å høre til – hvordan skape et inkluderende læringsfellesskap

Å legge til rette for at alle elever kan føle seg som en del av fellesskapet og samtidig ha mulighet til å nå sitt læringspotensiale krever mye både av den enkelte lærer og av profesjonsfellesskapet. Kurset tar for seg både strukturelle og relasjonelle forutsetninger for at man lykkes i dette arbeidet. I tillegg rettes det fokus på hvor viktig systematisk samarbeid er på ulike nivåer både på ledernivå og teamnivå samt samarbeid med foreldre og elever.

ANTALLSBEGRENSNING: Kurset har etter ordinær påmeldingsfrist nå antallsbegrensning (fremkommer i påmeldingsskjema). Påmeldingsfrist er nå 26. september.

Torgunn Skaaland har lang erfaring som mentor ved NUBU (Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge), og tidligere vært rådgiver i klasseledelse og læringsmiljø i Asker kommune. Hun er en erfaren og etterspurt kursholder som presenterer kursinnholdet i en praksisnær og gjenkjennelig ramme. Hun erstatter opprinnelig kursholder Kjetil Andreas Hansen – som måtte melde forfall.