2. Den lekne veien til god begynneropplæring!

Kursholdere: Connie Brekkli, Trine Sørensen og Hilde Mobæk Tranum, GAN Aschehoug

Kursbeskrivelse: Å leke seg med språk, lesing og skriving i begynneropplæringen har for alvor kommet inn i skolen med Fagfornyelsen. Og hvilken glede det er og for noen muligheter det gir! På dette kurset rettes fokus først mot språklek i begynneropplæringen, for så å bevege seg inn i skrivingens verden. Gjennom sitt arbeid som lærere og veiledere i begynneropplæringen, har kursholderne erfart hvordan både språklek og skriving kan bidra til økt læringsglede og faglig utvikling hos elevene. Systematikk og en leken ramme i undervisningen står sentralt. Kursholderne presenterer teori innenfor temaet, og gir deg eksempler på mange praktiske øvelser som kan tas i bruk allerede neste dag.

Tidspunkt for kurs: 10.00-11.45 (Før lunsj)

Om kursholder:
Connie Brekkli: Allmennlærer med master i Lesing og skriving i skolen. Har jobbet i grunnskole i 14 år, og jobber i dag som språk-, lese- og skriveveileder i Ullensaker kommune.
Trine Sørensen: Allmennlærer med videreutdanning i spes.ped og master i Lesing og skriving i skolen. Har jobbet som lærer i barneskolen mer i 20 år, og er i dag kontaktlærer på 1. trinn i Ullensaker kommune.
Hilde Mobæk Tranum: Utdannet førskolelærer med videreutdanning bl.a. i veiledning og master i spesialpedagogikk med fordypning innenfor språk, lesing og skriving. Har jobbet i barnehage, grunnskole og PP-tjeneste i til sammen ca. 16 år. Er nå språk-, lese- og skriveveileder i Ullensaker kommune.