20. Cooperative Learning på småskoletrinnet

Kursholder: Linda Kristin Bjugn, GAN Aschehoug

Kursbeskrivelse: Læring gjennom lek, utforskning og samarbeid er blir mer vektlagt i de nye læreplanene. Det kan virke som en utfordring å samtidig sørge for at alle elevene får optimalt læringsutbytte av en slik undervisning. Løsningen kan være å ta i bruk såkalte samarbeidsstrukturer, også kalt Cooperative Learning eller samarbeidslæring.
I et Cooperative Learning-klasserom er læringen preget av lek, aktivitet, inkludering, samarbeid og faglig fokus. Cooperative Learning er en metodikk som tar vare på den enkelte fordi alle blir sett og hørt – samtidig som fellesskap og samarbeid står sentralt.
Cooperative Learning er en pedagogisk tilnærming som kan brukes i alle fag og på alle trinn. Å lære sammen med andre leder til elevaktivitet, engasjement, sosial utvikling og læring, og er derfor et godt verktøy for læreren som arbeider med de aller minste. Cooperative Learning som metode kan være med på å trygge skolestarterne i overgangen fra barnehage til skole, samtidig som innholdet i fagene får stor plass.

Tidspunkt for kurs: 12.30-14.15 (etter lunsj)

Om kursholder: Linda Kristin Bjugn er lærer og kursholder, med videreutdanning i lesing og skriving. Linda har nesten 30 års erfaring fra grunnskolen, der hun det meste av tiden har vært kontaktlærer i småskolen. Hun har i mange år også hatt ansvaret for lesekurs for ulike elevgrupper, og er lærerspesialist i norsk med vekt på småskolen. Linda har årelang erfaring med bruk av samarbeidsstrukturer i egne klasser. Hun er også en mye brukt veileder og kursholder for skoler og kommuner som vil begynne med samarbeidslæring.

På dette kurset vil du få vite litt mer om hva Cooperative Learning er, hvorfor det virker og hvordan du enklest mulig kan komme i gang med å bruke slike strukturer i ditt eget klasserom. Du vil også få presentert sentrale samarbeidsstrukturer, som du senere kan gjennomføre med dine egne elever.