19. Cooperative Learning på 5. – 13. trinn

Kursholder: Frank Westby, GAN Aschehoug

Kursbeskrivelse: De fleste pedagoger er enige i at elevene lærer mye – både faglig og sosialt – av å samarbeide om arbeidsoppgaver. Utfordringen ligger ofte i å sikre at alle elevene har utbytte av samarbeidet, uansett faglig og sosial kompetanse. Dette kurset gir deg et praktisk verktøy som vil øke både læringslyst og læringsutbytte hos elevene dine, og det ganske umiddelbart!
Cooperative Learning er en strukturert og lærerstyrt metodikk som sikrer at elevene samarbeider om å løse oppgaver og hvor alle elevene må være aktive i læringsprosessen. Omfattende forskning og erfaring fra blant annet Canada, Danmark og USA, viser at systematisk bruk av samarbeidslæring gir gode læringsresultater.
Hensiktsmessig bruk av metoden sikrer gode relasjoner mellom elevene, som igjen bidrar til økt trivsel og motivasjon.
Kurset er en innføring i metodikken og vil gi deltakerne praktiske ferdigheter som umiddelbart kan tas i bruk i klasserommet.

Tidspunkt for kurs: 12.30-14.15 (etter lunsj)

Om kursholder: Frank Westby er skolesjef i Frogn kommune. Han har mange års erfaring fra skolen, både fra grunnskolen og fra den videregående skolen. Frank har arbeidet som lærer, pedagogisk konsulent, assisterende rektor og rektor. Han har også vært virksomhetsleder for Askimskolen. Frank Westby er forfatter av boken Cooperative Learning – undervisning med samarbeidsstrukturer (GAN Aschehoug 2018).