Kurs 04: Bruk gitar – inn i musikken!

Kurset blir lagt opp intenst, og vil gjennomgå følgende:
• Hvordan stemme gitaren.
• Ulike høyrehåndsrytmer og teknikker. Enkelt fingerspill.
• Forstå taktartene 3/4, 4/4 og 6/8 og anvende rytmer som passer.
• Finne sanger på nett og transponere disse til eget nivå og bruk.
• Forstå tabulatur.
• Bruke app til å stemme gitar, finne akkorder og forstå capo settinger.
• Kvintsirkelen, hva er det?
• Forstå og kunne anvende grepsdiagram.
Noen tips når du selv underviser i gitar i grunnskolen.
Ukulele: Likheter og forskjeller med gitar. Det blir mulighet for en viss differensiering under kurset. Forkunnskaper: Dette kurset egner seg best for nybegynnere som kan noen få gitargrep, som D, A7, G, Em, og skifter greit mellom disse. Kurset passer godt for deg som, ønsker å komme litt videre, lære noe teori og metoder.

Alle MÅ ta med egen gitar. Send gjerne mail i forkant om du har spørsmål: mail@musikkogfilm.com

ANTALLSBEGRENSNING: 20

Svein-Helge Vikse har undervist gitar i ca. 25 år, på kulturskole, privat og som musikklærer i grunnskolen. Han har også lang erfaring som gitarist i mange genrer i inn og utland. Han har tidligere holdt gitarkurs for Sørlandske lærerstevne 2019 og Østlandske lærerstevne 2021, samt lokale gitarkurs.