Kurs 03: Behovsdrevet innovasjon i helse- og omsorgssektoren

Introduksjon til behovsdrevet innovasjon, eksempler på pågående prosjekter som involverer robotteknologi, sensorteknologi og brukerinvolvering, introduksjon og utprøving av VR-teknologi i VR-labben, presentasjon og utprøving av velferdsteknologi i visningsarenaen. Besøk i boligsimulator der deltakerne får oppleve og presentert reelle brukertester. Dette blir en innholdsrik og spennende dag med noe teori, mye praksis og mulige overraskelser.

Opplegget er tilpasset krav til universell utforming og finner sted på i4Helse, Campus Grimstad.

ANTALLSBEGRENSNING: 12

Stian Westbye jobber som innovasjonsrådgiver ved i4Helse AS. Stian har erfaring fra både egen prosjekter, formidling og rådgiving i ulike faser av innovasjonsprosessene. Stian er en dyktig formidler som skaper begeistring.