1. Bærekraftig utvikling – mye mer enn et kunnskapstema

Kursholdere: Robert Didham og Bente Knippa Vestad, Høgskolen i Innlandet

Kursbeskrivelse: Bærekraftig utvikling er et sentralt tema for tverrfaglig arbeid som setter på dagsorden skolens doble oppdrag med både dannelse og utdanning. For hvilke kompetanser er sentrale i møte med aktuelle samfunnsutfordringer? Hvordan kan vi ruste elevene til å aktivt bidra til bærekrafitg utvikling, og hvordan gjør vi det praktisk i skolen? Holder det å ha kunnskap om? Dette er nøkkelspørsmål som belyses i kurset som for øvrig er interaktivt. Det vil være introduksjon til utdanning for bærekraftig utvikling og gjennom praktiske eksempler og gruppearbeid utforske hvordan tverrfaglige, virkelighetsnære og studentaktive læringsmetoder bidrar til dybdelæring.

Tidspunkt for kurs: 10.00-11.45 (Før lunsj)

Om kursholder:
Robert Didham har bred internasjonal bakgrunn i tverrfaglig forskning og kompetansehevingsprosjekter som baserer seg på bærekraftig utvikling innenfor lokalsamfunn, sosial læring og kollektiv deltakelse. Han er UNESCO Chair holder på tema: Education for Sustainable Lifestyles. Han har tidligere arbeidet ved The Institute for Global Environmental Strategies (IGES) i Japan.

Bente Knippa Vestad har undervisningserfaring fra både grunnskole, folkehøgskole og høgskole. Hun har jobbet mye med dannelse samt bærekraftig utvikling og aksjonsforskning. En svoren tilhenger av studentaktive læringsformer, og arbeider med implementering av de tre tverrfaglige temaene i lærerutdanningen på Høgskolen i Innlandet.