Åpningsforedrag: Relasjonens kraft – Energien som oppstår når vi møtes

En relasjon kan være den energien som oppstår når individer møtes. Hver dag blir du påvirket av andre mennesker, både på godt og vondt. På samme måte som du er avhengig av gode relasjoner for å fungere optimalt, er barn og unge avhengige av det samme. Hvor bevisst er du på hvordan du påvirker menneskene rundt deg og på hva som er ditt ansvar i barnehagens og skolens hverdagsliv? Som ansatte i barnehage og skole har vi en unik mulighet til å bruke relasjonens kraft i møte med både den enkelte og gruppa.

Om Francois Elsafadi:

Relasjonshøvding 

Francois Elsafadi er født i Libanon og tilbrakte store deler av barndommen som flyktning i Berlin. Han kom til Norge som 14-åring og har personlige erfaringer med både utenforskap og innenforskap. Ikke minst kjenner han betydningen av hvordan enkeltmennesker kan skape forandringer i barn og unges liv fordi han selv har opplevd hvilken positiv effekt et lokalsamfunn og personlige relasjoner kan ha. Francois har viet livet sitt til arbeid med utsatt ungdom og jobber blant annet i staben på Guttas Campus, en intensiv læringsleir der målgruppen er gutter i 9. klasse som opplever skolen som utfordrende, men som ønsker å forbedre seg markant både faglig, sosialt og personlig. Francois er en ildsjel og en inspirerende foreleser som byr på seg selv med en god kombinasjon av humor og alvor.